JD Skogskonsult
Trädfällning, maskinell röjning
ebeaver
dikesrensning, maskinell röjning
manuella avverkningar
skogsröjning
professionella skogsarbetare

Skogsfirman med stor bredd och hög kompetens

Vi är certifierade enligt PEFC Council och Svenska PEFC

Vi hjälper dig med utsyning av gränser med hjälp av det senaste inom GPS och datateknik.
Skogsuppskattningar och inventering av den växande skogen.
Vi utför manuella avverkningar, röjningsarbeten och plantering med professionella skogsarbetare som har lång yrkeserfarenhet.
Vi hjälper dig med gröna skogsbruksplaner som tas fram genom en dialog med skogsägaren.
Vi har motorsåg- och röjningskurser.
Svår trädfällning intill hus och ledningar är vår specialitet.
Hyr en professionell huggarinstruktör hem till din skog.